03 2603 7880        [email protected]  

KOLEJ IJN

Kolej IJN, ditubuhkan pada tahun 2008, terletak di Institut Jantung Negara (IJN), Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia. Kolej IJN adalah sebuah kolej moden yang terletak di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur, Pada masa ini, Kolej IJN menawarkan Sijil Pasca Siswazah dalam Sains Kardiovaskular & Toraks, Diploma Lanjutan dalam Kejururawatan Jantung, Kejururawatan Jantung Pediatrik, Perubatan Kecemasan Jantung, dan Asasi Pasca dalam Kawalan Jangkitan. Selain daripada program tersebut, Kolej IJN menawarkan sembilan program diploma  ini ialah Sains Perubatan & Kesihatan, Farmasi, Fisioterapi, Psikologi, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pengurusan Penjagaan Kesihatan, Perakaunan, Pentadbiran Perniagaan dan Pengurusan Sumber Manusia. Pada masa ini Kolej IJN mempunyai pelajar seramai 750 pelajar dan sedang bersedia untuk dinaik taraf ke Kolej Universiti IJN pada tahun 2024.

KENAPA KOLEJ IJN?

 • TAJAAN PENGAJIAN DISEDIAKAN
 • REBAT YURAN PENGAJIAN SEBANYAK 20% SEMESTER PERTAMA UNTUK B40
 • REBAT YURAN PENGAJIAN SEBANYAK 20% UNTUK PELAJAR CEMERLANG
 • BANTUAN KEWANGAN DISEDIAKAN
 • SEMUA PROGRAM DIIKTIRAF DAN DILULUSKAN OLEH MQA & KPT
 • LATIHAN INDUSTRI DI INSTITUT JANTUNG NEGARA (IJN), HOSPITAL KERAJAAN & RAKAN INDUSTRI
 • PELUANG KERJAYA BERSAMA IJN GROUP & RAKAN INDUSTRI
 • INSURANS KEMALANGAN PERIBADI KUMPULAN
 • PENGINAPAN & PENGANGKUTAN DISEDIAKAN

SENARAI DIPLOMA YANG DITAWARKAN

DI KOLEJ IJN

DIPLOMA SAINS PERUBATAN DAN KESIHATAN

Tempoh PENGAJIAN: 3 tahun (6 semester)

SYARAT KELAYAKAN

Lulus SPM atau setarafnya dengan sekurang-kurangnya LIMA (5) Kredit termasuk

i. Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia,

ii. Mana-mana SATU (1) mata pelajaran Sains;
– Biologi/Kimia/Sains Am/Fizik dan Lulus
Biologi DAN

iii. Matematik/Matematik Tambahan DAN

iv. DUA (2) mata pelajaran lain.

v. Lulus dalam Bahasa Inggeris

Pelajar hendaklah disahkan sihat oleh pengamal perubatan berdaftar yang diiktiraf oleh institusi pengambilan. Pelajar perlu bebas daripada penyakit mental, kecacatan fizikal atau deria, penyakit berjangkit (HIV atau AIDS, Hepatitis B dan C, dsb.), penyakit genetik, epilepsi, dan penyalahangunaan dadah

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA FISIOTERAPI

TEMPOH PENGAJIAN: 3 TAHUN (6 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Lulus SPM dan setarafnya dengannya. Perlu lulus di dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Minimum perlu 5 kredit termasuk mata pelajaran :

 • Matematik
 • Sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains AM/Sains Gunaan)
 • Mana-mana TIGA MATA PELAJARAN lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris)
GCE/O-Level atau setara

Sijil Am Pelajaran (GCE)/ O Level atau setaraf dengan LULUS dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dan 5 Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik
 • SATU mata pelajaran sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am/Sains Gunaan)
 • Mana-mana TIGA MATAPELAJARAN lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris).
Sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia, MQF) berkaitan Sains Kesihatan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA FARMASI

TEMPOH PENGAJIAN: 3 TAHUN (6 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Lulus dalam peringkat SPM sekurang-kurangnya dengan TIGA (3) kredit termasuk SATU (1) mata pelajaran sains (Biologi/Fizik/Sains AM), ATAU
O-Level atau yang setaraf
 • Lulus dalam O-Level atau kelayakan yang setaraf dengannya dengan TIGA (3) kredit termasuk SATU (1) mata pelajaran Sains, ATAU

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

TEMPOH PENGAJIAN: 3 TAHUN (6 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • LULUS dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris serta TIGA (3) kredit (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:
 • Matematik DAN SATU (1) mata pelajaran sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am); dan
 • Mana-mana SATU MATAPELAJARAN lain
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 
 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran. ATAU
Sijil Tinggi Agama (STAM)
 • Lulus dalam STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Maqbul, ATAU
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Level 
 • Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)/Sijil Vokasional Malaysia (SVM)
 • Tahap 3 dalam medan yang berkaitan, ATAU
 • Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00, ATAU

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA PENGURUSAN  KESIHATAN

TEMPOH PENGAJIAN: 3 TAHUN (6 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

LULUS dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris serta TIGA (3) kredit dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik atau SATU (1) mata pelajaran sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am/Sains Gunaan); dan
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris)
GCE/O-Level atau yang setaraf

LULUS dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris dan TIGA (3) Gred C dalam mata pelajaran berikut:

 • Matematik atau SATU (1) mata pelajaran sains (Biologi/Fizik/Kimia/Sains Am/Sains Gunaan); dan
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain (termasuk Bahasa Malaysia dan/atau Bahasa Inggeris)
Sijil-sijil lain

Sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia, MQF) berkaitan Sains Kesihatan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50.

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA PSIKOLOGI

TEMPOH PENGAJIAN: 2 TAHUN 8 BULAN (8 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Am/ Sains Gunaan*; ATAU
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus dalam Matematik dan Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Am/ Sains Gunaan*; di peringkat SPM; ATAU
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan gred minimum Maqbul dan lulus Matematik dan Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Am/ Sains Gunaan pada peringkat SPM; ATAU
Tahap 3, MQF
 • Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan lulus dalam mata pelajaran Matematik dan Biologi/ Fizik/ Kimia/ Sains Am/ Sains Gunaan pada peringkat SPM; ATAU
SKM Tahap 3
 • Lulus SKM Tahap 3, MQF dalam bidang berkaitan; ATAU

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sebagai setara dengan keperluan di atas.

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

TEMPOH PENGAJIAN: 2 TAHUN 6 BULAN (7 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana TIGA (3) mata pelajaran.
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
 • Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan.
Sijil (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia, MQF)
 • Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran.
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya gred Maqbul.

Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Keperluan Kecekapan Bahasa Inggeris (Pelajar Antarabangsa)

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

TEMPOH PENGAJIAN: 2 TAHUN 6 BULAN (7 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana TIGA mata pelajaran
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
 • Lulus Sijil Tinggi Agama (STAM) dengan gred minimum Maqbul; ATAU
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) 
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik. ATAU
GCE/O – Tahap atau Setaraf
 • Lulus GCE O Level atau setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam (3) mata pelajaran; ATAU

Kelayakan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Keperluan Kecekapan Bahasa Inggeris (Pelajar Antarabangsa)

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA PERAKAUNAN

TEMPOH PENGAJIAN: 2 TAHUN 6 BULAN (7 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana TIGA mata pelajaran
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
 • Lulus Sijil Tinggi Agama (STAM) dengan gred minimum Maqbul; ATAU
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) 
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik. ATAU
GCE/O – Level or Equivalent
 • Lulus GCE O Level atau setaraf dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam (3) mata pelajaran; ATAU

Kelayakan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Keperluan Kecekapan Bahasa Inggeris (Pelajar Antarabangsa)

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

DIPLOMA SISWAZAH

DIPLOMA SISWAZAH SAINS KARDIOVASKULAR & TORAK

TEMPOH PENGAJIAN: 1 TAHUN (3 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN

PELAJAR TEMPATAN & PEMOHON ANTARABANGSA

1. Teknologi Kardiovaskular (CVT)

Diploma/Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan/Pembantu Perubatan/Sains Bioperubatan/Kejururawatan
Satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

2. Pengimejan Kardiovaskular (CVI)

Diploma/Ijazah Sarjana Muda dalam Radiografi/Pengimejan Perubatan
Satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

3. Teknologi Perfusi (PT)

Diploma/Ijazah Sarjana Muda dalam Bioperubatan/Sijil Kejururawatan
Satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

4. Kejururawatan Peri-Operatif (PON)

Diploma/Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan
Satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
WAJIB
Kepujian dalam Bahasa Melayu peringkat SPM/SPMV untuk pemohon tempatan

Skor minimum 5.5 dalam ELTS atau yang setara dengannya untuk (pemohon antarabangsa)

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

 

DIPLOMA LANJUTAN

DIPLOMA LANJUTAN KEJURURAWATAN KARDIAK

TEMPOH PENGAJIAN: 1 TAHUN (3 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN

Untuk Pelajar Tempatan

 • Memiliki sekurang-kurangnya Diploma Kejururawatan
 • Berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia (NBM);
 • Memiliki Sijil Amalan Tahunan (APC) semasa untuk jururawat;
 • Minimum 2 tahun pengalaman kerja klinikal; dan
 • Mempunyai pengalaman 3 bulan dalam bidang kepakaran yang berkaitan

Untuk Pelajar Antarabangsa

 • Memiliki Diploma Kejururawatan (MQF, Tahap 4) dari institusi yang diiktiraf;
 • Berdaftar dengan Majlis Kejururawatan asal negara;
  Memiliki sijil pengamalan sementara (TPC) semasa daripada penempatan klinikal terdahulu NBM;
 • Minimum dua tahun pengalaman kerja klinikal dalam kepakaran berkaitan; atau
 • Mempunyai pengalaman tiga bulan dalam kepakaran yang berkaitan;
 • Lulus Perkhidmatan Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) dengan minimum 5.5 atau Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) dengan minimum 515/215/80

Status kesihatan

 • Pelajar mesti disahkan sihat secara perubatan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar yang diiktiraf oleh institusi pengambilan
 • Pelajar dengan keadaan perubatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis B atau C, sebarang gangguan kesihatan mental, epilepsi dan penyakit kronik lain tidak akan diterima masuk ke program ini.
 • Pelajar tidak boleh mempunyai sebarang deria fizikal atau cacat yang menghalang ketangkasan kejururawatan.

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

 

DIPLOMA LANJUTAN KARDIAK DAN PERUBATAN KECEMASAN

TEMPOH PENGAJIAN: 1 TAHUN (3 SEMESTER)

SYARAT KELAYAKAN

Untuk Pelajar Tempatan

 • Memiliki Diploma minimum (MQF, Tahap 4) dalam Bantuan Perubatan yang diiktiraf oleh Lembaga Pembantu Perubatan; ATAU
 • Memiliki Diploma minimum (MQF, Tahap 4) dalam Paramedik daripada institusi Malaysia yang diiktiraf; ATAU
 • Memiliki Diploma minimum (MQF, Tahap 4) dalam Kejururawatan yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia; ATAU
 • Minimum satu (1) tahun pengalaman bekerja
 • Mempunyai pengalaman 3 bulan dalam bidang kepakaran yang berkaitan

Untuk Pelajar Antarabangsa

 • Memiliki Diploma (MQF, Tahap 4) dalam Bantuan Perubatan daripada institusi yang diiktiraf; ATAU
 • Memiliki Diploma (MQF, Tahap 4) dalam Paramedik daripada institusi yang diiktiraf; ATAU
 • Memiliki Diploma (MQF, Tahap 4) dalam institusi Kejururawatan yang diiktiraf; ATAU
 • Memiliki Sijil Pengamalan Sementara (TPC) semasa daripada Lembaga Kejururawatan Malaysia (NSM) penempatan klinikal terdahulu;
 • Minimum satu (1) tahun pengalaman kerja klinikal dalam kepakaran berkaitan; ATAU
 • Mempunyai tiga (3) bulan pengalaman dalam kepakaran berkaitan;
 • Lulus Perkhidmatan Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) dengan minimum 5.5 atau Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) dengan minimum 515/215/80

Status kesihatan

 • Pelajar mesti disahkan sihat secara perubatan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar yang diiktiraf oleh institusi pengambilan
 • Pelajar dengan keadaan perubatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis B atau C, sebarang gangguan kesihatan mental, epilepsi dan penyakit kronik lain tidak akan diterima masuk ke program ini.
 • Pelajar tidak boleh mempunyai sebarang deria fizikal atau cacat yang menghalang ketangkasan kejururawatan.

INGIN TAHU LEBIH LANJUT, SILA KLIK DI SINI

IJN College Health Industry Choice

IJN College is a top choice in the industry, particularly in the health sector. The college has engaged in numerous collaborations with various companies and industries. This strategic partnership ensures that students, or those considering enrollment at IJN College, have advantageous opportunities to enter the job market.

WHAT OUR STUDENT SAY

My desire to become a certified safety officer has risen even more as i’ve progressed through the safety and health programme at IJNC. I’m inspired to conquer all the challenges by my great friends and lecturers who are travelling with me.
KRITAN A/L CHANDRAN

Diploma in Occupational Safety & Health

Throught my journey as a physiotherapist student here in IJNC, my passion to be a professional physiotherapist has grown even more. Having amazing friends and lecturers who accompany me through this journey motivates me to overcome all the difficulties.
HO EN QI

Diploma In Physiotherapy

I’ve learned so much from IJN, from the lecturers to my great friends here. I’m always looking forward to learning the many subject that are in my course so that i can one day become a reliable HR executive.
MOHAMMAD HARITH BIN MOHAMMAD PAUJI

DIPLOMA IN HUMAN RESOURCES MANAGAMENT

Studying here is not what I expected it to be. Being a Sarawakian, it is not easy for us to study at ‘semenanjung Malaysia’. As for me, i was grateful to have friends and lecturers that is kind and friendly. Meeting new people was kinda hard for me. Oh, and here at IJN COLLEGE is available with public transport. So, getting to class was not a problem. Within a few months that I have been studied in IJNC as a psychologist student, my passion to become a psychologist is burning for the future.
HAFFISON DEQUINCY ANAK DONY

DIPLOMA IN PSYCHOLOGY

Interested? Want to know more

Ready To Become A Student?

To learn more, please click below
×